Laboratorium
Slider1Slider2Slider3Slider4Slider5Slider6Slider7slider8

Laboratorium


Laboratorium Laserowych Technik Konserwacji Zabytków


 

Założone w 2015 r.

Działa jako jednostka badawczo-rozwojowa w ramach struktury firmy Restauro.

Powstało przy wsparciu unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.  Specjalizuje się w laserowych technikach konserwacji zabytków.

Wykonuje badania i analizy metodami nieniszczącymi oraz metodami konwencjonalnymi.

Opracowuje kompleksowe ekspertyzy stanu zachowania zabytku oraz projekty konserwatorskie.