Laboratorium
Slider1Slider2Slider3Slider4Slider5Slider6Slider7slider8

Badania zasolenia

button-formBadania zasolenia

Oznaczanie ogólnej zawartości soli w materiałach porowatych (kamieniach naturalnych, cegle, zaprawach) wykonujemy metodą konduktometryczną. Jako uzupełnienie wykonujemy rozpoznanie jakościowe i  ilościowe soli rozpuszczalnych, z wykorzystaniem testów kolorymetrycznych oraz elektrod jonoselektywnych. Badanie zasolenia ma charakter inwazyjny i wymaga pobrania z obiektu niewielkich próbek.

Raporty z badań zawierają interpretację wyników oraz opcjonalnie, wysokorozdzielcze zdjęcia mikroskopowe próbek.

Badania właściwości kapilarnych

W ofercie posiadamy również pakiet badań podstawowych stosowanych w oznaczaniu kapilarnych właściwości materiałów porowatych. Oferujemy badania nasiąkliwości, porowatości otwartej, a także wilgotności i higroskopijności.