Laboratorium
Slider1Slider2Slider3Slider4Slider5Slider6Slider7slider8

Restauro laboratorium – formularz zlecenia badania

ADRES KONTAKTOWY/ADRES DO PRZESYŁANIA PRÓBEK:

Laboratorium Laserowych Technik Konserwacji Zabytków
Restauro Sp. z o. o.

ul. Wola Zamkowa 6
87-100 Toruń
tel.: +48 56 621-12-40
+48 56 655-69-32
tel./fax: +48 56 621-12-41
restauro@restauro.pl, laboratorium@restauro.pl


FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Wypełnienie poniższego formularza umożliwi określenie potrzeb Klienta oraz będzie stanowiło podstawę oszacowania kosztu zleconych badań. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zostanie przygotowana oferta cenowa.

Zlecenie może zostać rozszerzone o wyjazd do obiektu w celu pobrania próbek lub wykonania badania in situ. W tym celu należy zaznaczyć tę opcję w formularzu. Koszt takiego zlecenia zostanie ustalony indywidualnie, w zależności od ilości i rodzaju próbek/badań oraz miejsca ich pobrania/badania.


Zleceniodawca

nazwa firmy lub imię i nazwisko* /obowiązkowe/

E-mail* /obowiązkowe/
Telefon* /obowiązkowe/

Lokalizacja oraz krótki opis badanego obiektu* /obowiązkowe/

Próbki zostaną dostarczone do Laboratorium przez Klienta:

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB TRUDNOŚCI Z WYPEŁNIENIEM FORMULARZA PROSIMY O KONTAKT