Laboratorium
Slider1Slider2Slider3Slider4Slider5Slider6Slider7slider8

BADANIA XRF

button-formMetoda polega na badaniu w sposób nie niszczący, bez konieczności pobierania próbek, składu pierwiastkowego materiału z wykorzystaniem zjawiska fluorescencji rentgenowskiej. Istnieje również możliwość wykonywania analizy składu ilościowego występujących pierwiastków w znanych stopach metali.

Spektrometr XRF jest urządzeniem przenośnym i umożliwia wykonanie badania in situ, co ma szczególne znaczenie w przypadku obiektów nieruchomych.

ilustr 1 bw

Analiza odbywa się w sposób bezkontaktowy i całkowicie bezpieczny dla badanego obiektu.

Wykorzystywane urządzenie:

Tracer III-SD

  • zakres pomiarowy: Na(11) - Pu(94)
  • pompa próżniowa z pomiarem próżni, umożliwiająca osiągnięcie najwyższej czułości analitycznej lekkich pierwiastków

1 bw