Laboratorium
Slider1Slider2Slider3Slider4Slider5Slider6Slider7slider8

DIGITALIZACJA

Nowoczesne metody digitalizowania zabytków dostarczają niezwykle użytecznych narzędzi służących do analizy stanu zachowania, techniki wykonania, oceny zakresu ingerencji lub jakości wykonania prac. Pozwalają one „przenieść” obiekt z jego najdrobniejszymi szczegółami do wirtualnego świata pracowni, gdzie w optymalnych warunkach może być poddany oględzinom bez konieczności stawiania rusztowań i pracy w terenie.

Zapewnia to większą jakość, efektywność i komfort pracy przy znaczącym obniżeniu kosztów.

Usługi digitalizacji dedykujemy instytucjom tj. muzea, galerie, parafie, urzędy konserwatorskie, urzędy miast i gmin, biura architektoniczne oraz indywidualnym konserwatorom, historykom sztuki, architektom, inspektorom nadzoru, użytkownikom i właścicielom zabytków.