Laboratorium
Slider1Slider2Slider3Slider4Slider5Slider6Slider7slider8

LASER

Przy zastosowaniu urządzeń emitujących promieniowanie laserowe możliwe jest oczyszczanie powierzchni zabytkowych z zabrudzeń powierzchniowych oraz wtórnych nawarstwień tj. produkty korozji metali, lakiery, farby, woski, oleje i inne.

Co to jest laser

Laser jest urządzeniem emitującym promieniowanie elektromagnetyczne   z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystującym zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od (ang.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu.

W jaki sposób laser oczyszcza powierzchnię

W procesie czyszczenia za pomocą promieniowania laserowego wykorzystuje się zjawisko ablacji laserowej, które polega na odparowaniu materiału z powierzchni ciała stałego do stanu gazowego lub plazmy z pominięciem stanu ciekłego.

Zalety

Oczyszczanie powierzchni zabytkowej dzieł sztuki za pomocą promieniowania laserowego jest metodą :

  • bezkontaktową, o znikomym wpływie na oczyszczane podłoże – „medium” czyszczącym jest energia świetlna
  • selektywną – wiązka światła “rozróżnia” co jest nawarstwieniem, a co podłożem
  • lokalną i precyzyjną – wiązka o odpowiednio dobranej gęstości energii usuwa nawarstwienie tylko w miejscu, na które jest skierowana
  • wszechstronną – nadaje się do bardzo różnych podłoży I typów nawarstwień; znakomicie uzupełnia metody tradycyjne (mechaniczne i chemiczne) tam, gdzie te są nieskuteczne
  • przyjazną środowisku – nie powstają żadne odpady, ścieki, pyły; poza dostarczeniem energii nie wykorzystuje się żadnych szkodliwych substancji.

Posiadamy urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu oraz podczerwieni.

 

mini-laser_1a