Laboratorium
Slider1Slider2Slider3Slider4Slider5Slider6Slider7slider8

GOŁUCHÓW – ZAMEK

GOŁUCHÓW - ZAMEK, ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU
KOMINEK W SALI POLSKIEJ, 2018

Kamienny wystrój architektoniczny Sali Polskiej jest w zadowalającym stanie technicznym. Obiekty były jednak bardzo zabrudzone i z tego powodu utraciły walory artystyczne i ekspozycyjne. Kominek architektoniczny dekorowany jest finezyjnym reliefem i złocony.

Relikty złoceń są w złym stanie zachowania.

Celem prac konserwatorskich było przywrócenie estetycznych walorów zabytku poprzez usunięcie zabrudzeń i nawarstwień metodą ablacji laserowej. Istniała jednak obawa uszkodzenia złoceń podczas czyszczenia. Wykonano liczne próby w celu uzyskania optymalnych, bezpiecznych dla obiektu parametrów wiązki. Ostatecznie ustalono, że najskuteczniej i całkowicie bezpiecznie oczyszcza się powierzchni kamienną surową oraz złoconą stosując sekwencyjnie wiązkę o zmiennych parametrach:

  • do powierzchni kamiennych surowych o dł. fali 532 nm; gęstości energii 400 mJ/cm2, częstotliwości 20 Hz/s,
  • do powierzchni złoconych i z zachowanymi warstwami ugrowych podkładów o dł. fali 1064 nm, gęstości energii 300-320 mJ/cm2, częstotliwości 20 Hz/s.

Comments are closed.